Sights

Ummis

Ummja ezera un tā apkārtnes pasargāšanai 1999.gadā izveidoja dabas liegumu, kuru 2006.gadā pārveidoja par dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonu. Tas kopumā aizņem 52 ha, un tā galvenā aizsargājamā vērtībā ir Ummis. Ezers ir 25ha liels un tā krasta līnijas garums ir 2,3km, savukārt vidējais dziļums 2,9m. Ummis ir viens no retajiem Baltijas valstu ezeriem, kuros vēl saglabājies Atlantiskā laikmeta relikts – peldošais ezerrieksts

Tā kā šis biotops ir tik īpašs ne vien vietējā, bet arī starptautiskā mērogā, tam noteikti aizsargājamie pasākumi. Lai pasargātu biotopu ilgtspējīgu daudzveidību, peldēties Ummja ezerā no 1.jūnija līdz 15.augustam ir aizliegts Par šo liegumu savu mājvietu ir izvēlējušies arī citi aizsargājami biotopi: Dortmana lobēlija (Lobelia dortmanna L), Gludsporu ezerene (Isoetes lacustris L), Dzeloņsporu ezerene (Isoetes echinospora Durieu) u.c