🏋️‍♂️Uzstādīti āra trenažieri pie Ādažu stadiona. Tie ir 3 – spēka vingrinājumu treniņiem:

  • trenažieris spiešanai guļus
  • vilkšanai (no priekšas)
  • pietupienu trenažieris.

🏆Lai sportisks un mundrs gars ik dienu!